Informace a aktuality
Obecní úřad
   Úřední deska
   Usnesení OR a OZ
   Obecně záv. vyhlášky
   El. podatelna
   Sazebník spr. poplatků
   Hlášení míst. rozhlasu
   Info dle z.č. 106/1999
   Obecní zpravodaj
   Czech POINT
   Třídění odpadu
   Ortofotomapa
   Obecní inzerce
   Řešení krizových situací
Adresář služeb a firem
Historie obce
Kultura v obci
Fotogalerie
Zajímavosti
Farní sbor ČCE
Sport
Základní škola
Mateřská škola
Zájmové organizace
Napsali o nás
Diskuse
Odkazy
Rekreační střediska
Obsazení rekr. objektů
Přehled akcí na střelnici
Obecní úřad Huslenky:
571 445 075
Služby obce Huslenky:
571 445 197
Lékař:
571 457 660
Knihovna:
571 423 288
Základní škola Huslenky:
571 445 047
Mateřská škola Huslenky:
571 457 655
CZECH POINT v naší obci:

Co je to Czech POINT:

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT (je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.
Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.
Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

 
Co poskytuje Czech POINT:

Poskytování ověřených výpisů z těchto čtyř centrálních registrů:

z Katastru nemovitostí
z Obchodního rejstříku
ze Živnostenského rejstříku
z Rejstříku trestů

Na základě identifikačního čísla organizace pro obchodní a živnostenský rejstřík, a na základě uvedení katastrálního území a čísla listu vlastnictví, bude moci pracoviště Czech POINT poskytovat ověřený výpis. Dle možností může být veřejnosti poskytnuta rozšířená služba vyhledávání požadovaného výstupu i podle dalších kritérií.

 
Postup vydávání ověřených výpisů:

Před tím, než půjdete na Czech POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.
Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu. Před jeho zhotovením budete seznámeni s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude výpis vydán. Součástí výpisu je „ověřovací doložka“, která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí. Platba probíhá v hotovosti na obecní pokladně.

 
Výpis z katastru nemovitostí:

Co dostanete? Úplný výpis Listu vlastnictví
Co potřebujete vědět? Katastrální území a číslo Listu vlastnictví
Webový portál registru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz
Kolik Vás to bude stát? Za první stránku 100 Kč a za každou další započatou stránku 50 Kč

 
Výpis z obchodního rejstříku:

Co dostanete? Úplný výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět: IČO (identifikační číslo organizace)
Webový portál registru: http://www.justice.cz
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
Kolik Vás to bude stát? 50 Kč/1 stránka

 
Výpis ze živnostenského rejstříku:

Co dostanete? Úplný výpis ze Živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět? IČ (identifikační číslo organizace)
Webový portál registru: http://www.rzp.cz
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
Kolik Vás to bude stát? 50 Kč/1 stránka

 
Výpis z rejstříku trestů:

Co dostanete? Úplný výpis z Rejstříku trestů
Co potřebujete vědět? RČ (rodné číslo)
Kolik Vás to bude stát? 50 Kč/1 stránka

 
Nejčastější dotazy a odpovědi (FAQ) na ověřené výstupy a Czech POINT naleznete na: http://www.czechpoint.cz/pages/faq.php.html
Ověřené výpisy z výše uvedených registrů vy dává na OÚ Huslenky matrikářka, p. Relovská
 

Michal Kovář ©2002-2004 Jiří Světinský ©2005-2019