Informace a aktuality
Obecní úřad
Adresář služeb a firem
Historie obce
Kultura v obci
Fotogalerie
Zajímavosti
Farní sbor ČCE
Sport
Základní škola
Mateřská škola
   Historie a současnost
Zájmové organizace
Napsali o nás
Diskuse
Odkazy
Rekreační střediska
Obsazení rekr. objektů
Přehled akcí na střelnici
Obecní úřad Huslenky:
571 445 075
Služby obce Huslenky:
571 445 197
Lékař:
571 457 660
Knihovna:
571 423 288
Základní škola Huslenky:
571 445 047
Mateřská škola Huslenky:
571 457 655
Mateřská škola - základní informace:

Historie a současnost mateřské školy


Historie: mateřská škola byla postavena za velké pomoci občanů naší obce a slavnostně uvedena do provozu l. září 1984. Škola má dvě oddělení s celkovou kapacitou 60 dětí.Součástí mateřské školy je jídelna, která vyvařuje pro děti i zaměstnance. K mateřské škole patřilo i odloučené pracoviště mateřské školy v dětské ozdravovně Kýchová.

Současnost: od 1. července 2001 je škola právním subjektem což znamená, že hospodaří samostatně z příspěvků ze státního rozpočtu a z rozpočtu naší obce. V současné době má škola 8 zaměstnanců. Od roku 2002 pracuje škola podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Výchovnou činnost zaměřuje pod název „Chválím Tě země má". Chceme položit dětem základy celoživotního vzdělávání podle jejich možností, zájmů a potřeb.

S kým spolupracujeme:

 • především s rodiči všech našich dětí

 • S obecním úřadem Huslenky, který je náš zřizovatel

 • S Alcedem-Vsetín(dům dětí a mládeže)

 • S divadlem v Karolince a ve Zlíně

 • S kulturním střediskem Hovězí,Vsetín

 • Se zubním střediskem Huslenky

 • Se Základní školou Huslenky

  Co nabízíme dětem a rodičům:

 • divadelní a kulturní představení v MŠ dle nabídky

 • Návštěvu dětské ozdravovny v Kýchové

 • Předplavecký kurz pro předškolní děti

 • Školní výlet do ZOO

 • Cyklus pořadů o přírodě

 • Práce v keramické dílně

 • Adventní slavnost

 • Mikulášskou nadílku

 • Karneval

 • Účast ve výtvarných soutěžích

 • Vystoupení dětí při Vítání občánků

 • Vystoupení pro maminky v rámci Dne matek

 • Dětský den s hledáním pokladu

 • Rozloučení s předškoláky

 • Základním úkolem naší školy je,aby všechny děti byly u nás spokojené,prožily radostné chvíle a do života si odnesly dobré charakterové vlastnosti.

  VŠE, CO JSEM SE NAUČIL, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 • Michal Kovář ©2002-2004 Jiří Světinský ©2005-2019