Informace a aktuality
Obecní úřad
Adresář služeb a firem
Historie obce
Kultura v obci
Fotogalerie
Zajímavosti
Farní sbor ČCE
Sport
Základní škola
Mateřská škola
Zájmové organizace
Napsali o nás
Diskuse
Odkazy
Rekreační střediska
Obsazení rekr. objektů
Přehled akcí na střelnici
Obecní úřad Huslenky:
571 445 075
Služby obce Huslenky:
571 445 197
Lékař:
571 457 660
Knihovna:
571 423 288
Základní škola Huslenky:
571 445 047
Mateřská škola Huslenky:
571 457 655
Zpráva o činnosti TJ Sokol Huslenky

TJ byla založena 8. března 1952. Předsedou byl zvolen Antonín Dobeš, po krátkém čase převzal funkci Alois Krhovják st.

V začátcích se sportovní činnost prováděla v různých sportech, cvičit se jezdilo do Sokolovny na Hovězí, později se cvičilo v sále starého MNV. Zde se vyžíval rovněž oddíl stolního tenisu. Rekreačně se hrál volejbal, v zimě se hrál na Hovězí hokej, měli jsme dobré lyžaře, postupně byl ustaven šachový oddíl. Řada našich členů hrála fotbal na Hovězí a postupně se řešil požadavek na založení fotbalového oddílu v Huslenkách. Po dořešení sporu, kde vybudovat hřiště, bylo rozhodnuto, že toto bude v dolní části obce pod břehem za drahou. V roce 1953 se začalo s úpravami terénu, aby se dosáhl přijatelný rozměr, vše ručně, lopatou, krumpáčem, kolečky a s velkým nadšením.

Na jaře roku 1954 (letos tomu bylo 45 let) byl založen fotbalový oddíl a zařazen do mistrovských soutěží. Předsedou byl zvolen Karel Galetka st.. Již 4. dubna 1954 byl sehrán první historický mistrovský zápas ve Valašské Polance, a to vítězně v poměru 5:1.

Rovněž další zápasy přinesly dobré výsledky.

  • V r. 1958 – započato s výstavbou kabin – dokončeno v roce 1961
  • V r. 1959 – přihlášen do soutěže dorost
  • V r. 1962 – provedena přípojka vody do kabin
  • V r. 1968 – přihlášení do soutěže žáci
  • V r. 1983 - přestavba kuchyňky a prodeje občerstvení
  • V r. 1985 –vybudováno náhradní hřiště na Střelnici, kde se hrálo po dobu rekonstrukce hlavního hřiště a nyní slouží na tréninky a Zimní turnaje
  • V r. 1986 – 88 – rekonstrukce hřiště
  • V r. 1987 – dokončení přestavby sociálního zařízení s části nadstavby a kompletní omítky
V průběhu 45 let činnosti fotbalového oddílu se v družstvech žáků, dorostu a mužů vystřídalo přes 460 členů. Řada našich hráčů postupně odešla do jiných oddílů hrát vyšší soutěže.

V současné době hrají muži v Okresním přeboru, dorost a žáci v Okresní soutěži skupiny A.

Kromě fotbalu má TJ v činnosti odbor ASPV (asociace sport pro všechny) – cvičení žen v ZŠ Huslenky a agilní tenisový oddíl, který 2 x ročně pořádá turnaj o přeborníka obce na domácím kurtu (tento si vybudovali nadšenci kolem Pavla Kovaříka za finančního přispění TJ a MNV Huslenky v roce 1989).

V roce 1990 byl obnoven šachový oddíl, který se střídavými úspěchy hraje okresní soutěž a okresní přebor pod vedením Antonína Maňáka.

Turistický oddíl, založený v r. 1976, je v posledních letech v nečinnosti pro nedostatek vedoucích.

Celkový počet členů TJ je v současné době 168, což je asi nejvíce ze všech organizací v obci. Činnost naší TJ řídí jen několik jedinců a výsledky nejsou vždy na také úrovni, jakou bychom si přáli. Chybí nadšenci, kteří by pomohli dostat činnost na vyšší úroveň. Kromě tohoto je další problém, se kterým se potýkáme, a to finanční zabezpečení. Náklady se rok od roku zvyšují, ale příjmy jsou naopak menší.

Karel Galetka


SPORT

Turistické trasy
Cyklotrasy
Lyžařské vleky
MTB Král
 
TJ Sokol Huslenky
Tur.oddil Vsacane

SDH Huslenky

Michal Kovář ©2002-2004 Jiří Světinský ©2005-2019