Informace a aktuality
Obecní úřad
Adresář služeb a firem
Historie obce
Kultura v obci
Fotogalerie
Zajímavosti
   Galovské lúky
   Bronzové náramky
   Zámeček v Kychové
Farní sbor ČCE
Sport
Základní škola
Mateřská škola
Zájmové organizace
Napsali o nás
Diskuse
Odkazy
Rekreační střediska
Obsazení rekr. objektů
Přehled akcí na střelnici
Obecní úřad Huslenky:
571 445 075
Služby obce Huslenky:
571 445 197
Lékař:
571 457 660
Knihovna:
571 423 288
Základní škola Huslenky:
571 445 047
Mateřská škola Huslenky:
571 457 655
Zámeček v Kychové

Zámeček v Kychové donedávna sloužil jako dětská ozdravovna. Na jaře roku 2005 nastaly problémy s financováním tohoto objektu a tak byl provoz ozdravovny zrušen. Nyní hledá obec vhodné využití nebo pronájem pro tuto nádhernou budovu.

 • Historie zámečku

 • Fotogalerie

 • Historie zámečku

  Dřevěná kasárna, postavená roku 1939 v údolí Kýchová pro nacistickou pohraniční stráž, připadla po osvobození jako konfiskát zdravotnickým účelům. V prvních poválečných prázdninách se zde v překrásném přírodním prostředí rekreovaly podvýživené děti ze Vsetína, v zimě byl objekt krátce využit pro lyžařskou přípravu vojáků, ale z iniciativy okresního výboru býv. Masarykovy ligy proti tuberkulóze začaly už od října 1945 adaptační práce pro zřízení dětského tuberkulózního preventoria. Adaptace se protáhla až do roku 1947, poněvadž zejména vnitřní vybavení se v poválečném období opatřovalo velmi obtížně. První děti nastoupily 4. prosince 1947.

  Jako jedno z prvních zdravotnických zařízení byl při realizaci velkorysé koncepce boje proti tuberkulóze ústav postátněn a od 1.1. 1949 přešel do správy KNV Gottwaldov jako Státní dětská ozdravovna a léčebna, určená pro předškolní děti ohrožené tuberkulózou. Původní kapacita 42 se ukazovala jako nedostačující. Potřeba rozšíření byla podporována i příznivými klimatickými podmínkami a dobrými výsledky léčebné péče. KNV proto usiloval o získání blízkého thonetovského zámečku „Babo“. Ten byl postaven rovněž roku 1939 jako letní sídlo paní Thonetové, a po osvobození rovněž propadl konfiskaci společně se vším rozsáhlým pozemkovým i průmyslovým vlastnictvím Thonetů. Jeho využití bylo dlouho nevyjasněné. Pro svůj malý rozsah a nemožnost přístavby v kopcovitém terénu umožňoval jen velmi nehospodárný provoz. Dočasné využívání pro školské účely bylo více méně sezónní. Ekonomicky nejvýhodnějším řešením bylo proto spojení s dětskou ozdravovnou a vytvoření jejího druhého oddělení, což zajišťovalo celoroční využití.

  Od 1. ledna 1956 přešel tedy i tento zámeček do správy ozdravovny. Po adaptaci byl počet lůžek rozšířen a po několikeré další úpravě se ustálil na dnešních 66 místech. Od roku 1960 – po reorganizaci krajů – je ozdravovna zdravotnickým zařízením OÚNZ Vsetín.

  Původní protituberkulózní poslání bylo s likvidací této choroby jako sociálního problému nahrazeno ozdravenskou péčí pro děti předškolního věku s onemocněním horních cest dýchacích. Do 31. 12. 1984 poskytla ozdravovna péči 13 616 dětem o obou moravských krajů.

  Roku 1954 byla při ozdravovně zřízena mateřská škola, která byla postupně rozšiřována a zahrnuje nyní celou kapacitu zařízení. Dětem je tak ve spolupráci zdravotnických pracovníků s učitelkami mateřské školy zajišťována komplexní kvalifikovaná zdravotně výchovná péče. Pracovní uplatnění zde nachází na 30 pracovníků – převážně žen z obce i nejbližšího okolí.

  Michal Kovář ©2002-2004 Jiří Světinský ©2005-2019